Pinksteren

Zondag 31 mei: ‘Samen zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen in de Geest van Pinksteren!’


Van harte welkom bij de Evangelische Roze Youtube Viering op pinksterzondag 31 mei 2020. Het thema is ‘Samen zingen, vechten, huilen, bidden,lachen, werken en bewonderen in de Geest van Pinksteren!’; de lezingen zijn uit  Genesis 1:1-3; Johannes 14: 15-21. Handelingen 2:1-4 en Galaten 5: 22,23. Liesbeth Jansen-Gort uit Nijverdal verzorgt de overdenking. De muzikale medewerking is van Jeroen Idzenga en Rosanne Veldwijk beide uit Zwolle.

Liesbeth Jansen-Gort is 43 jaar en woont in Nijverdal. Ze is als ouderenpredikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Nijverdal. Juist in deze tijden probeert zij te zoeken naar manieren om de Geest te laten waaien en de kracht van verbinding te zoeken.

Vanuit Nijverdal reist Liesbeth al vele jaren met veel plezier naar de ERV om een bijdrage te leveren als voorganger. Door de Coronamaatregelen zal ze deze keer niet naar Amsterdam afreizen om elkaar te ontmoeten in de viering, maar hebben we met een aantal (ERV) mensen de koppen bij elkaar gestoken om toch via beeld en geluid samen het Pinksterfeest te vieren. De viering wordt via YouTube uitgezonden, zondagmorgen 31 mei vind je hier de link om de dienst te bekijken. We hebben met een aantal (ERV) mensen de koppen bij elkaar gestoken om toch via beeld en geluid samen het Pinksterfeest te vieren.
Liesbeth: “Want dit is een feest van de Heilige Geest en we mogen vieren dat wij verbonden zijn in Christus. De Heilige Geest wordt ons in genade geschonken en helpt ons om moedig en vol vertrouwen achter Jezus aan te gaan deze wereld door. God heeft Zijn adem in ons allemaal uitgezaaid, waardoor wij bezield worden en de kracht krijgen om boven onszelf uit te stijgen.”

Paulus schrijft over de vruchten van de Geest waarin wij Jezus Christus kunnen laten zien door onze daden, houding en gedachtegang. Denk aan liefde, vrede, vreugde, goedheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld, zelfbeheersing en geloof/vertrouwen. Misschien heeft de wereld deze vruchten van de Geest wel meer dan ooit nodig in deze onzekere en moeilijke tijden. Wie gaan ons hierin voor? Hoe kunnen wij deze eigenschappen zelf betekenis geven in ons leven, in onze samenleving en zo het verschil maken dat God van ons verlangt? Hoe kunnen wij een instrument zijn in Gods hand en samen met vele anderen het orkest van het Leven laten klinken? Samen zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen? Laten we samen het Pinksterfeest vieren, alleen maar toch samen, ieder voor zich maar toch in Christus verbonden.

Liesbeth Jansen  Jeroen Idzenga

Na de viering kun je anderen ontmoeten via Zoom. In de nieuwsbrief vind je de link voor de digitale Zoom-ontmoeting.

Ontvang je de nieuwsbrief nog niet, geef je dan op via de nieuwsbriefopgavepagina.

De eerst lezing komt uit Genesis 1:1-3

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

De tweede lezing komt uit Johannes 14: 15-21

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

De derde lezing komt uit Handelingen 2:1-4

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

De vierde lezing komt uit Galaten 5: 22,23

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.


Afdrukken