Evangelische Roze Vieringen Amsterdam

25 september 2022:
‘Met God is alles mogelijk’


Je bent van harte welkom in de viering van 25 september in de Oranjekerk in Amsterdam.

Dennis Mohn verzorgt de overdenking; Sanne Kleis-Kok en vrienden verzorgen de muzikale begeleiding. Het thema is ‘Met God is alles mogelijk’ en de lezing is uit Matteüs 19: 16-26.

Samen met Dennis denken we de komende viering na over het thema. Het verhaal van de rijke jongeling die langzaam afdruipt en de discipelen die verdwaasd alles aan zien en zeggen, maar hoe zit het dan wie kan dan nog gered worden? Dan komt Jezus met de bekende woorden: ‘met God is alles mogelijk’. Dennis gaat ons uitdagen om samen met hem daarover na te denken.

Dennis Mohn woont samen met zijn vrouw Lara en hun zoon Finnian in Vlaardingen en daar gaat hij voor bij de kerk van de Nazarener. Voor Dennis is het belangrijk dat de gemeente boven alles een plek is waar je niet alleen jezelf mag zijn maar waar je vooral jezelf mag worden – waardig, geliefd en aanvaard – een kind van God. We zijn nieuwe schepping volgens de apostel Paulus en nu mogen we leren leven volgens wie we al zijn. Daarin staat liefde centraal. In deze liefde vinden we vergeving, redding, zekerheid, hoop, troost, en zin voor het leven.

Verder is het voor Dennis van belang dat we deelnemen aan Gods unieke missie. Deze missie is de wereld te laten weten dat Gods liefde voor iedereen beschikbaar is en we deze liefde mogen ontvangen en verwerkelijken op onze reis in leven en geloof.

 

Dennis MohnSanne Kleis-Kok en vrienden

ERV zanggroep


De ERV-zangoep zingt voor zijn plezier en studeert hiermee een optreden in voor 2x per jaar in de ERV-viering in de Oranjekerk. 

Zij komt twee keer per maand op een maandagavond bij elkaar op de OZ Achterburgwal/Amsterdam (in de korpszaal van het gastvrije Leger des Heils), van 20.00-21.00 uur. De zanggroep zingt met professionele pianobegeleiding, telt nu ca 10 deelnemers en iedereen in het LHTBIQ+ spectrum en hetero’s zijn welkom. Het repertoire omvat vooral Opwekkingsliederen, Taizé-songs en Leger des Heilsliederen. Koffie/thee zijn beschikbaar en na afloop kunnen we wat langer blijven, gaan naar huis of nemen een drankje elders. 

Wie van zingen houdt is van harte welkom. Wil je eens een keertje meezingen? Neem dan gerust even contact op met de coördinator van de zanggroep: Henk de Waal, tel. 020 - 6 123 199, e-mail:

 Zanggroep oranjekerk 2022

 

De Evangelische Roze Viering van deze maandVraag om gebed

Dit kan ook tijdens de viering. We zullen voor en met je bidden tijdens de viering.Bekijk de ‘live’ video

Tijdens de viering vind je hier het ‘live’ signaal.

Welkom bij de Evangelische Roze Vieringen

 

De Evangelische Roze Vieringen (ERV) is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de LHBTI community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt. Wij in de ERV geloven dat God mensen samenbrengt, voor Hem ieder mens gelijk is en dat God een onvoorwaardelijke liefde heeft voor een ieder die in Hem gelooft, LHBTI of hetero! Wij organiseren vieringen waar je je veilig kunt voelen en die een rustpunt zijn. Een rustpunt waar je niet wordt beoordeeld op hoe je bent. Een punt van herkenning omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. De ERV is uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

Begin jaren '90 zag Cees Meynen de volgende advertentie in Trouw, van de Rotterdammer Hans Zellenrath: “Welke (volle) evangelie- of pinkstergemeente durft zonder voorwaarde vooraf mij als homoseksueel te aanvaarden?” De (volle) evangelie- en pinkstergemeenten reageerden niet. Wie wél reageerden, waren Cees en andere lotgenoten die een zelfde ontgoochelend traject in hun gemeenten hadden afgelegd. Onder degenen die reageerden bleek de behoefte zo groot dat ze bijna dertig jaar geleden de eerste vieringen organiseerden. Wij merken dat die behoefte er nog steeds is en door de jaren heen is de ERV van een typisch evangelische signatuur gegroeid naar een plek waarin je mensen van allerlei kerken en gemeentes tegenkomt. Van oud-gereformeerd tot evangelisch, van PKN tot rooms-katholiek. Dat is nu precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen, maar juist naar overeenkomsten! De mix van de tradities van al die verschillende mensen komt tot uitdrukking in de liturgie.

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Oranjekerk in Amsterdam en gemiddeld komen er honderdtwintig mensen. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestante en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel en Taizé liederen staan op het programma. Predikanten of voorgangers zijn afkomstig uit diverse kerkgenootschappen. Zij of hij houdt een overdenking en er is ruimte voor gebed met en voor elkaar.

Na de viering is er ruim de gelegenheid om onder het genot van koffie, thee, wijn, bier of fris elkaar te ontmoeten. Daarna gaat er altijd een groep bezoekers in de stad eten, een andere groep gaat voor een goed gesprek in de stad een borrel doen en weer anderen gaan naar huis om met elkaar bij de koffie de zondagavond te vieren. Wees welkom, kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt, schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! Samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

kaarsjes op een schaal


ERV Nieuwsbrief

Nieuwsbrief400

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de ERV? Schrijf je dan in voor de ERV nieuwsbrief. Je krijgt dan elke maand de nieuwsbrief met nieuws over de komende viering, enz.


 

ERV ‘live’ / video

Ervgemist400T

Ben je niet in de gelegenheid om naar de viering te komen? Daarvoor hebben we deze service voor de bezoekers van deze site: ‘ERV live’ en ‘ERV video’.


 

Activiteit voor vrouwen

Eersteklas400T

Wil je voorafgaand aan de viering een korte wandeling maken door Amsterdam? Of samen een museum bezoeken? Neem dan contact op met Els en/of Nettie.


 

ERV op sociale media

Socialmedia400T

ERV brengt het laatste nieuws en mededelingen naar buiten via Facebook en Twitter.
Op Facebook vind je ons op https://www.facebook.com/ervamsterdam. Op Twitter kun je ons vinden onder de naam @ERVAmsterdam via deze link: http://twitter.com/ervamsterdam.


 

Online donatie

Donatie400T

Het is mogelijk om online een gift te geven aan de ERV. In het menu vind je dit bij 'online donatie'. Daar kun je met iDEAL geld aan ons overmaken, zoals je ook bij webwinkels kunt betalen. Op je bankafschrift verschijnt als begunstigde ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payments’, die de betalingen voor ons verzorgt. De kosten van nog geen € 0,35 worden afgetrokken van je gift.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je bankrekening een gift overmaken op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen Amsterdam.


 

ANBI: giften zijn aftrekbaar

Anbi Belastingdienst

Giften aan de ERV zijn aftrekbaar van de belastingen. Stichting ERV is namelijk een zogenaamde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Heb je dus gedoneerd, dan kun je de gift aftrekken van de belastingen.

In sommige gevallen heb je daarbij het RSIN (Fiscaal Nummer) nodig. Het RSIN van de ERV is: 8141.43.829.
Klik hier voor een duidelijke uitleg over belastingaftrek van giften.