De Evangelische Roze Viering van 29 mei 2022

29 mei 2022
‘Heilig boontje’


Je bent van harte welkom in de Evangelische Roze Viering van 29 mei 2022 in de Oranjekerk in Amsterdam of online. Het thema is ‘Heilig boontje’; de lezingen zijn uit 1 Petrus 4: 7-11 en Johannes 17: 14-26. André van der Stoel uit Amsterdam verzorgt de overdenking.

Bedankt voor al jullie warme reacties over en de grote opkomst bij de jubileumviering afgelopen maand. Met grote voldoening kijken we erop terug en moedigt het ons aan om nog lang door te gaan. Deze maand komt André van der Stoel spreken en neemt hij ons mee in het thema ‘Heilig boontje’. Ben je dat nu wel of juist niet of zit het toch anders..... De muzikale medewerking wordt verzorgd door G-Roots.

Voorbeden kun je tot en met zaterdag voor de viering mailen aan  of (eventueel anoniem) insturen via de ERV site.


 André van der StoelG-Roots

 

De eerste lezing is uit 1 Petrus 4: 7-11:

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

De tweede lezing is uit Johannes 17: 14-26:

14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’