Zondag 31 oktober:

#DOESLIEF


Je bent van harte welkom in de Evangelische Roze Viering op zondag 31 oktober 2021. Het thema is #DOESLIEF; de lezing is uit Johannes 15: 9 - 17. Alexander Noordijk verzorgt de overdenking; Elise Mannah de muzikale ondersteuning.
We kunnen weer op ‘gepaste afstand’ bij elkaar komen en je hoeft je niet aan te melden. Voor het bijwonen van viering is een coronatoegangsbewijs niet vereist.

Alexander Noordijk Alexander zegt over het thema: ̣“Soms lees je met elkaar een Bijbeltekst en vraag je je soms af wat willen deze woorden mij werkelijk zeggen? Zoals de woorden van Johannes 15:10 waar Jezus zegt: ‘Je blijft in mijn liefde als je doet wat ik zeg.’ Dat zinnetje raakt, haakt en brengt allerlei emoties in ons los zoals worden wij door Jezus gesensibiliseerd? Hoe zit dat nu eigenlijk precies wat Jezus hier zegt tegen ons?”

Elise Mannah

Let op: de zomertijd is vanaf deze zondag voorbij. Je kunt dus een uur later opstaan.
einde zomertijd

De lezing is uit Johannes 15: 9 - 17:

15 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.