25 jaar ERV

“We hebben de afgelopen 25 jaar een plek gecreëerd voor mensen die anders geaard zijn. Een plek waar zij zich veilig voelen,” zegt Jochem Stuiver. Hij verzorgde de overdenking in de Keizersgrachtkerk over het thema ‘gezien & geraakt’ naar aanleiding van het verhaal van Zacheüs (Lukas 19:1-10). “In de Bijbel raakt Jezus mensen aan en ziet Hij ze. Jezus zag ook die kleine tollenaar in de boom zitten. Dat veranderde het leven van Zacheüs. Ik geloof dat Jezus homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders ziet. Als Jezus mensen ziet en aanraakt, veranderen levens. Al ziet de kerk mensen soms niet zitten, Jezus doet dat wel.”

In 2017 bestond de ERV 25 jaar.

25 jaar ERV
Klik op de afbeelding
om de hele liturgie in te zien.

De kerk zat stampvol en de loco-burgemeester, Abdeluheb Choho, was aanwezig om Cees Meynen de Andreaspenning van de Stad Amsterdam uit te reiken. “Mede door de heer Meynen is Amsterdam op de kaart gezet als een stad waar gelovige lhbti'ers wel zichzelf kunnen zijn en kunnen geloven,” schrijft de gemeente in het persbericht over het toekennen van de penning.

loco-burgemeester reikt Andreaspenning uit aan Cees Meynen

Klik op de afbeelding
om een vergroting in te zien.

 


Hieronder zie je de reportage die Menne Vellinga heeft gemaakt voor MVS Gaystation over deze jubileumviering.


Menne Vellinga voor MVS Gaystation © 2017