Symposium ‘Geloven op het kruispunt’

Naar aanleiding van het 25 jaar bestaan hebben we een symposium georganiseerd ‘Geloven op het kruispunt’. Met de panelleden John Lapré, Wielie Ellhost en Nynke Dijkstra werd er nagedacht over de nut en noodzaak van een ‘homo-kerk' in deze tijd. 

28 april 2018 foto symposium

 

Vanuit de hoofdtitel ‘Geloven op het kruispunt’ zijn de sprekers met elkaar en de zaal in gesprek gegaan over de onderwerpen: missionair - kerk, inclusiviteit en strategie voor christelijke LHBT’s, publieke gesprek.

Missionair, kerk


Ds. Nynke Dijkstra (medewerker Missionair Werk Protestantse Kerk in Nederland en ERV-voorganger): “De roze viering is een categoriale viering die in opkomst is. Na 25 jaar groeit de ERV ook nog steeds. Naar verhouding komen er in roze vieringen meer mensen die weinig meer hebben met de kerk (als instituut) of die zelfs buitenkerkelijk zijn. Hoe kijk jij hier tegen aan vanuit missionair perspectief? Hebben roze vieringen (missionaire) betekenis voor de kerk en zo ja, wat is dat dan?”

Inclusiviteit


Ds. Wielie Elhorst (LHBT-predikant Amsterdam en projectmanager voor de sociale acceptatie van LHBT’s in christelijke kring): “Al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is er een groeiende publieke aandacht voor seksuele diversiteit (sinds enige jaren ook voor vragen rond genderidentiteit). Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw hebben gelovige lesbo’s en homo’s het heft steeds meer in eigen hand genomen en zijn er ook christelijke LHBT-organisaties ontstaan en steeds meer roze vieringen. Wat is nu de stand van zaken? Hoever zijn we gekomen? En welke uitdagingen liggen er voor christelijke LHBT’s en dan met name voor hun samenkomsten in roze vieringen?”

Strategie voor christelijke LHBT’s, publieke gesprek


John Lapré: “Homoseksualiteit is in onze (Westerse) samenleving een ‘identity marker’ geworden. Aan wat je er van vindt kan je progressiviteit (of gebrek daaraan) afgemeten worden. Kerken komen er daarbij vaak nogal slecht vanaf. Homoseksualiteit/seksuele diversiteit en religie/geloof/kerk lijken elkaar haast uit te sluiten, tenminste in het publieke debat hierover. Christelijke LHBT’s staan midden in dit vaak nogal vurige gesprek. Wat is voor hen in deze discussie nu de beste strategie voor de toekomst? Kunnen christelijke LHBT’s verbinders zijn?”

Na het symposium is John Lapré geïnterviewd door de Gaykrant. “Want hoezo geloven christelijke LHBT-ers op het kruispunt? En zijn homo’s geen gewone mensen, zoals priester Antoine Bodar onlangs zei?......”