De Voorbereidingsgroep van de ERV bereidt maandelijkse de vieringen voor. Die bestaat op dit moment uit vijf personen: André Martens, Ben Dragstra, Erik van de Waal, Otto Boon, Rinke Oost. Binnenkort komt er een nieuwe foto.
Verder is er een groot aantal vrijwilligers bij de vieringen betrokken, bijvoorbeeld in pastoraat, welkomstdienst, website, etc.

Voor informatie en contact met de Voorbereidingsgroep kun je contact opnemen via email: of via telefoon: 06 – 2249 4089.

Stichting Evangelische Roze Vieringen

Stichting Evangelische Vieringen is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 41212020.
voorzitter: Erik van der Waal
secretaris: André Martens
penningmeester: JanDouwe Douwstra
bestuurslid: Hans-Dieter de Smit

Op de foto: het bestuur van links naar rechts: André Martens, JanDouwe Douwstra, Erik van der Waal, Hans-Dieter de Smit
foto van het bestuur van de ERV


Giften zijn welkom op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen, Amsterdam.

Stichting Evangelische Roze Vieringen is door de Belastingdienst erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’

ANBI logo

Adresgegevens:

Tweede Ceramstraat 17,
1095 BM Amsterdam.
Telefoon: 06 – 2249 4089
Website: www.erv.amsterdam
E-mail:
RSIN (Fiscaal nummer): 8141.43.829

Doelstelling volgens de statuten:

De stichting heeft ten doel: het organiseren van christelijke roze vieringen ten behoeve van de LHTBI gemeenschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid:

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloningen voor de verrichte activiteiten.