Het beleid van de ERV wordt opgesteld en uitgevoerd door:

  • Het ERV-Bestuur
  • De ERV-Voorbereidingsgroep
  • Het Pastorale Team van de ERV

De ERV heeft tot doelstelling het organiseren van christelijke roze vieringen ten behoeve van de LHTBI gemeenschap en andere belangstellenden. De reden voor het verzorgen van deze vieringen is dat veel mensen uit de genoemde doelgroep niet wordt geaccepteerd in de eigen kerkelijke gemeentes. De vieringen zijn een veilige haven om het geloof te kunnen beleven in een omgeving die geen gevaar oplevert op het gebied van acceptatie en voorziet daarmee in een aanwezige behoefte.

De vieringen worden inmiddels bijna 30 jaar georganiseerd op maandelijkse basis. De bezoekers komen uit een brede kerkelijke achtergrond: van evangelisch tot reformatorisch en van rooms katholiek tot leger des heils. Per keer komen er gemiddeld 130 bezoekers naar de Oranjekerk waar de vieringen plaatsvinden op de laatste zondag van elke maand. Een veelvoud van het aantal bezoekers is met de ERV verbonden middels een maandelijkse nieuwsbrief.

De vieringen worden live uitgezonden via internet. Uit analysegegevens van de provider kunnen we opmaken dat de viering gemiddeld in een vijftiental landen wordt bekeken of meegeluisterd.

Naast de maandelijkse vieringen is het mogelijk een beroep te doen op het pastorale team. Vanuit dit team wordt hulp geboden bij ziekte en andere problematiek. Het team streeft ernaar om laagdrempelig te zijn zodat de hulp toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft. Verder is het mogelijk om vanuit de ERV vieringen begeleid te worden bij het sterven en kan de ERV een begrafenis of crematie organiseren.

Er is eveneens de mogelijkheid om deel te nemen aan de zanggroep van de ERV.

Het bestuur, de voorbereidingsgroep en het pastorale team willen de werkwijze voor de komende beleidsperiode doorzetten zoals dat nu is. Er wordt nagedacht over de aanpassingen die nodig zijn om mee te gaan in de moderne media.