Van harte welkom in onze Evangelische Roze Viering op zondag 29 juli 2018. André van der Stoel uit Amsterdam verzorgt de overdenking; David du Crocq zal ons muzikaal ondersteunen. Daarnaast is er een bijdrage van ‘Homonologen’.

De viering is in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam en begint om 15.00 uur, maar je bent al welkom vanaf een uur of twee. Na de viering kun je napraten in de tuinzaal en andere bezoekers van de dienst ontmoeten.

André van der StoelAndré van der Stoel is opgegroeid op een boerderij op Goeree-Overflakkee. Na studie in Nijmegen, Kampen en Amsterdam heeft hij aan deze laatste stad zijn hart verloren. Hij is in december 2017 predikant geworden voor pioniersproject ‘Thuis in Zuidoost’ van de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost. Zijn droom is dat er in Zuidoost een netwerk van studenten en jonge starters ontstaat die elkaar kennen, en die samen zoeken naar verdieping. Samen op pad gaan in de hoop dat God zelf zich onderweg zal laten zien.

Zo zoekt André voortdurend hoe hij de rijkdom van de Bijbel en de kerkelijke traditie kan verbinden met het dagelijks leven van mensen binnen en buiten de kerk. Zijn grote hobby is wandelen, en dit is voor hem ook een belangrijke metafoor voor zijn geloof. Onthaasten en tot rust komen, genieten van de natuur, kijken naar gebouwen en hun geschiedenis, kijken naar de diversiteit aan mensen, en onverwachts een stukje met iemand (of Iemand) oplopen.

David du CrocqOver het thema van de viering zegt hij: “Het sluit aan bij dat van de Pride 2018: Heroes. In deze dienst zal de geloofsheld Jozef centraal staan. Geen strijder als Debora of Simson, maar een jongen die zich op het juiste moment durft uit te spreken.
De kern ligt bij het idee dat Jozef zich eerst voor zijn broers verborgen moet houden (in de kast zit), en zich uiteindelijk bekend durft te maken. En dat hij over dit hele proces zegt in Genesis 50: 20 : 'Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd.' God die juist het kwaad gebruikt om er het goede uit voort te laten komen.”

Homonologen

HomonologenHomo-emancipatie en Nederland zijn twee handen op één buik, toch? Helaas hebben mensen met een andere seksuele geaardheid dan de norm (LHBTQI+) het moeilijker dan vaak wordt gedacht, ook op de middelbare school. Sinds december 2012 is voorlichting over seksuele diversiteit op middelbare scholen verplicht. Wij leveren hier een creatieve bijdrage aan door middel van een theatervoorstelling gebaseerd op persoonlijke verhalen: Homonologen; het stimuleert op een vernieuwende en creatieve manier kennis en wederzijds begrip over homoseksualiteit.

Ter ere van de viering tijdens de Amsterdamse pride verruilen de spelers hun speelvloer van het klaslokaal naar de kerk. Waar deze jonge helden hun verhaal normaal delen met middelbare scholieren zullen ze nu enkele fragmenten uit de voorstelling Homonologen tonen aan bezoekers van de Evangelische Roze Vieringen. Een deel van de spelers heeft een weg gezocht in het accepteren van seksuele geaardheid en identiteit combineren met het geloven in een God. Deze verhalen delen zij graag tijdens de viering van 29 juli 2018.

De eerste lezing is Genesis 44

1 Jozef​ beval zijn hofmeester: ‘Vul de zakken van die mannen met voedsel, zo veel als ze maar mee kunnen nemen, en leg ieders ​geld​ boven in zijn zak. 2 En in de zak van de jongste moet u behalve het ​geld​ voor het graan ook mijn ​beker​ stoppen, mijn zilveren kelk.’ De man deed wat ​Jozef​ hem had opgedragen, 3 en zodra het licht werd liet men de broers met hun ezels vertrekken.

4 Nauwelijks hadden ze de stad achter zich gelaten of ​Jozef​ zei tegen zijn hofmeester: ‘Vlug, ga achter die mannen aan en haal ze in. Zeg tegen hen: “Waarom hebt u goed met kwaad vergolden? 5 Uitgerekend de ​beker​ waaruit mijn heer altijd drinkt en waarmee hij kan voorspellen wat nog verborgen is! Hoe hebt u dat kunnen doen!”’ 6 Toen de man hen had ingehaald en zei wat hem was opgedragen, 7 vroegen ze: ‘Hoe kunt u dit nu tegen uw dienaren zeggen, heer? Wij zouden zoiets nooit doen. 8 U weet toch dat we het ​geld​ dat we in onze voerzakken hebben gevonden, weer voor u meegebracht hebben uit Kanaän. Waarom zouden we dan uit het ​huis​ van uw heer zilver of goud stelen? 9 Als u bij een van ons iets mocht aantreffen, heer, dan moet hij ter dood gebracht worden en zal de rest van ons u als ​slaaf​ dienen.’ 10 Hij antwoordde: ‘Goed, het zal gaan zoals u zegt. Bij wie er iets wordt gevonden, die wordt mijn ​slaaf. Maar de anderen gaan vrijuit.’ 11 Snel zette ieder van hen zijn zak op de grond en maakte die open. 12 De man doorzocht ze, hij begon bij die van de oudste en eindigde bij die van de jongste. Toen de ​beker​ werd gevonden in de zak van ​Benjamin, 13 scheurden​ ze hun ​kleren. Ze laadden alles weer op hun ezels en keerden terug naar de stad.

14 Zo kwamen Juda en zijn broers weer in het paleis van ​Jozef. Hij was daar nog, en ze vielen voor hem op hun knieën. 15 ‘Wat hebben jullie gedaan?’ verweet ​Jozef​ hun. ‘Beseften jullie niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is?’ 16 Juda antwoordde: ‘Wat kunnen wij u hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen we ons vrijpleiten? God heeft de ​misdaad​ van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn bereid uw ​slaaf​ te worden, mijn heer, niet alleen degene bij wie de ​beker​ is gevonden, maar wij allemaal.’ 17 Maar ​Jozef​ zei: ‘Geen denken aan. Degene bij wie de ​beker​ is aangetroffen wordt mijn ​slaaf, maar de rest van jullie kan in ​vrede​ naar zijn vader terugreizen.’ 18J uda​ deed een stap naar voren en zei: ‘Neemt u mij niet kwalijk, heer. U bent als de ​farao, maar sta uw dienaar alstublieft toe iets tegen u te zeggen, zonder dat u in woede ontsteekt. 19 U vroeg ons, heer, of wij nog een vader of een broer hadden. 20 Daarop vertelden wij u dat we nog een oude vader hadden en een broer die nog jong is; hij werd geboren toen onze vader al oud was. Zijn broer is gestorven, en hij is van de ​kinderen​ van zijn moeder als enige overgebleven. Zijn vader houdt daarom veel van hem. 21 U zei ons toen, heer, dat we hem bij u moesten brengen, omdat u hem graag wilde zien. 22 Wij zeiden toen tegen u, heer: “Het is uitgesloten dat de jongen bij zijn vader weggaat, want als hij hem verlaat, betekent dat zijn vaders dood.” 23 Maar u zei tegen uw dienaren: “Als jullie jongste broer niet meekomt, wil ik jullie hier niet opnieuw zien.” 24 Weer thuis bij mijn vader vertelden wij wat u had gezegd, heer, 25 en toen onze vader ons vroeg om hierheen terug te gaan om weer wat voedsel te kopen, 26 zeiden wij: “Dat is onmogelijk. Alleen als onze jongste broer meegaat kunnen we de tocht ondernemen, want we mogen die man niet onder ogen komen tenzij we onze broer bij ons hebben.” 27 Maar mijn vader zei: “Zoals jullie weten heeft mijn vrouw mij twee zonen gebaard. 28 De ene ging bij mij weg en is vast en zeker verscheurd; ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. 29 Als jullie nu ook de andere bij mij weghalen en er overkomt hem iets, dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van ellende in het dodenrijk komen.” 30 Dus, heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen, aan wie hij zo verknocht is, 31 dan kan het niet anders of hij sterft wanneer hij ziet dat de jongen er niet is; door het verdriet dat wij hem daarmee zouden aandoen, zou onze oude vader in het dodenrijk komen. 32 Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen; ik heb hem gezegd dat hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terugbreng. 33 Staat u daarom alstublieft toe, mijn heer, dat ik als ​slaaf​ bij u blijf in plaats van de jongen, en dat hij met zijn broers terugreist. 34 Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee aan zou doen, niet kunnen aanzien.’

De tweede lezing is uit Genesis 45: 1-15

1 Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. ‘Laat iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. 2 Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de ​farao​ te horen was. 3 Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 4 ‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. 5 Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. 6 De hongersnood teistert het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet ​geploegd​ of geoogst worden. 7 God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden. 8 Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de ​farao​ geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. 9 Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten: “God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. 10 U kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met uw ​kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en ​geiten​ en runderen en wat u verder maar bezit. 11 Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet.”’ 12 Tot slot zei Jozef: ‘Jullie allemaal, ook jij, ​Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. 13 Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet, en alles wat jullie gezien hebben, en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen.’ 14 Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals; beiden huilden. 15 Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen.

Hoe kom ik vanaf juli bij de Keizersgrachtkerk?

Noord-Zuidlijn station Amsterdam Centraal

 

Zoals je misschien weet, rijdt de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro vanaf 22 juli 2018. Dit heeft de nodige consequenties, ook voor de bereikbaarheid van de Keizersgrachtkerk.

 

 


ERV-logo2012-136

Welkom bij de ERV

Het geloof... Moet je dat nu beleven met anderen of kun je het ook voor jezelf houden? Natuurlijk kun jezelf je geloof beleven, en veel homo’s en lesbiennes kiezen daarvoor, omdat ze door hun eigen kerk of gemeente niet worden geaccepteerd.

Wij geloven, dat voor God ieder mens gelijk is en dat Hij een onvoorwaardelijke liefde heeft voor ieder die in Hem gelooft! Hetero of homo. En die liefde vieren we nu al weer ruim 20 jaar binnen de ERV. Uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

De ERV is geen kerk, maar voor velen een rustpunt. Een rustpunt, waar je niet wordt beoordeeld hoe je bent! Een punt van herkenning, omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. God opent Zijn armen voor jou en wil je troosten als je verdrietig bent, maar Hij wil ook met je meedelen in je vreugde.

En met elkaar is het heerlijk om te zingen van Gods liefde en trouw. In de vieringen tref je mensen van allerlei kerken en gemeentes. Van Oud- Gereformeerd tot Evangelisch, van PKN tot Rooms Katholiek. En dat is nou precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen maar juist in overeenkomsten!

De viering

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Keizersgrachtkerk. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestantse en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel maar ook Taizé liederen staan maandelijks op het programma.

Na een viering ben je welkom in de tuinzaal van de kerk voor ontmoeting met de andere bezoekers. Verder is er de mogelijkheid mee te gaan met een groep bezoekers die ergens gaan eten in de stad en er is een groep die de stad in gaat voor een borrel.

Kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! En samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

 

Online donatie

Het is mogelijk om online een gift te geven aan de ERV. In het menu vind je dit bij 'online donatie'. Daar kun je met iDEAL geld aan ons overmaken, zoals je ook bij webwinkels kunt betalen. Op je bankafschrift verschijnt als begunstigde ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payments’, die de betalingen voor ons verzorgt. De kosten van nog geen € 0,35 worden afgetrokken van je gift.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je bankrekening een gift overmaken op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen Amsterdam.

 

Elke eerste zondag van de maand vindt er om 14.00 uur een bijeenkomst plaats van de HLBT-steungroep van de Sint Corneliuskerk in de Oekraïne.
Neem voor meer informatie contact op met de voorganger Roman Zuiev T: 06-87212374 E: 

Deze website gebruikt zgn. 'cookies' voor navigatie en gebruiksgemak. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.